O firmie

Firma PRO-REM istnieje od 15.03.1989r w niezmienionej formie prawnej, jej organizacja pozwala na podjęcie współpracy w szerokim zakresie . W tym czasie współpracowaliśmy z wieloma firmami. Do grona najbardziej znaczących należy zaliczyć SKANSKA S.A. oddział Poznań, Leszno; BUDIMEX DROMEX S.A., MOTA ENGIL POLSKA S.A. , REAL Leszno, MONTOSTAL Szczecin, PDIM S.A. , STRABAG Sp. z o.o.

Podstawowym profilem działalności firmy jest kompleksowa realizacja robót żelbetowych obiektów mostowych oraz kubaturowych.